Frigör din livskraft

När du bokar terapiformen "Frigör din livskraft" kommer alla Energylife's terapimetoder att användas utifrån behov. Du kan läsa om dem specifikt på övriga sidor. Vi börjar med ett samtal för att klargöra ditt nuläge, dina förväntningar och ditt syfte. Därefter utformas ett personligt upplägg där du får ta del av mina samlade erfarenheter. Under snart 10 års tid har jag vidareutvecklat de terapiformer som jag utbildats i och skapat en egen metodik. Den tar när möjligt avstamp i en födelsekarta enligt vediska astrologi, som ger värdefull information om de utmaningar du möter på din livsväg. Vi jobbar därefter på att frigöra dig från blockeringar och begränsande mönster genom en kombination av samtal, andningsövningar, inre arbete och kroppslig känslomässig release. För att stödja din process kan NES Health frekvensdroppar eller ayurvedisk örtmedicin användas. Steg för steg kommer du närmare ditt sanna jag och får tillgång till alltmer av din potential och livskraft. 

Vad klienter säger:

"Djupt tacksam för ditt professionella stöd, råd och energi att komma vidare och förstå helheten i min hälsa och inre utveckling!"

"Jag upplever att jag är närmare min kärna än någonsin. Det känns helt fantastiskt o som ett mirakel typ! Tänk om alla fick känna såhär!!!!"

Intresserad av Frigör din livskraft?

Möjlighet finns att boka tre sessioner med 15% rabatt. En inspirerande bok ingår. Vi möts i terapirummet eller på distans genom videosamtal.