Samtalsterapi

Känner du dig orolig och stressad? Har du en känsla av att du inte styrs av ett stabilt inre, utan påverkas mestadels av andra människor runt dig? Är du inte riktigt säker på vem du är eller vad du vill göra av ditt liv? Längtar du efter att utveckla dig personligen? Svarar du ja på någon av dessa frågor kan samtalsterapi vara något för dig. På Energylife utgår vi från en psykologi-inriktning som heter Iriz Syntesen och som integrerar samtal, övningar och meditationer. Den brukar upplevas som mycket aktiverande och framåtskridande. Varje session i samtalsterapi varar i 60 minuter och vi ses varje till varannan vecka.

Psykologi betyder läran om själen. Inom psykologins historia har det funnits många olika inriktningar eller vågor, som har varit mer eller mindre framgångsrika i att hjälpa människor nå sin fulla potential som utvecklade och balanserade individer. Den första vågen inom psykologin var Behaviorismen. Den tar sitt utgångsläge i en beskrivning av människan som ett system av mekaniska reaktioner som kan behärskas och kontrolleras genom olika tekniker och ger sig inte in på någon beskrivning av det komplexa mänskliga medvetandet.

Freuds Psykoanalys, som motsvarar den andra vågen, beskriver hur människan drivs av sina impulser, eller drifter, och påverkas av det omedvetna. Men Freud tar inte sin teori vidare för att beskriva människans friska och sanna essens, bortom "psykets" störningar och sjukliga beteenden.

Humanismen, eller den existentiella psykologin, börjar genom den tredje vågens psykologi intressera sig för det friska i människan, för hennes fria vilja och förverkligandet av hennes förmågor och resurser.

Psykosyntesen, eller den fjärde vågens psykologi, grundades av Roberto Assagioli på 1920-talet och ger ett holistiskt perspektiv som definierar människan utifrån de fyra aspekterna kroppen, känslorna, intellektet och själen. Genom att hjälpa människan att komma i kontakt med sin fria vilja och ta kontroll över sitt liv anses hon också komma i kontakt med sina olika inre kvalitéer, som kreativitet, kärlek och andlighet. Det är här som Iriz Syntesen tar ett steg längre, genom att både presentera en klar definition över Självet och Jaget, samt erbjuda en metod för aktivering av det personliga Jaget. 

Intresserad av Samtalsterapi?

Samtalsterapi går att utföra både på plats i terapirummet och på distans. Meddela vilket alternativ du föredrar när du bokar din tid.